• +

    Pazartesi, 1 Ağustos

    Arama

Çocuk Resimlerini Yorumlama

Çocuk resimlerini yorumlamak üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.

Çocuklarla çalışırken onların iç dünyalarını daha iyi anlayabilmek adına onlardan bazen resim çizmelerini isteriz. Bu resimler çocuklarla ilgili bize çok önemli ipuçları verir. Resimdeki ayrıntılara bakarak resmin çocuğun yaşına uygunluğuna, seçtiği renklere bakarak ruh haline, resimde kimlere yer verdiğine bakarak hayatındaki önemli insanları ve bu kişileri nasıl çizdiklerine bakarak da onlarla olan ilişkilerini ve daha birçok şeyi anlayabiliriz. Bu nedenle çocuk resimlerini yorumlamak üzerinde önemle durulması gereken bir husustur.

WISC-R (Çocuk Zeka Testi)

WISC-R Çocuk Zeka Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklara uygulanır.

WISC-R zeka testi, David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış bir zeka testidir. İlk önce yetişkinler için ortaya çıkan bu test, yapılan düzenlemeler ile çocuklar için de yeniden tasarlanmıştır. WISC-R Çocuk Zeka Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklara uygulanır. Bireysel olarak uygulanan bu test 1-1,5 saat sürmektedir.

WISC-R Zeka Testleri, kendi içerisinde iki ana bölüme ayrılır :
• Sözel Zeka Bölümleri
• Performans Zeka Bölümleri

Her iki bölümde de 6’şar adet test bulunmaktadır. Bu iki bölüme ait testler birbiri ardına verilir

Sözel Zeka Bölümü Testlerinde Sorulan Sorular:

1. Genel Bilgi: Bu bölümde çocuğun doğal ve kültürel yaşamından aldığı genel kültür bilgileri sorulur.
2. Benzerlikler: Çocuğa iki adet resim gösterilir ve soyutlama yeteneği test edilir.
3. Aritmetik: Süre sınırı olmakla birlikte, aritmetik işlemler ve problemler yöneltilir.
4. Sözcük Dağarcığı: Çocuğa kendi dilinde öğrendiği kelimeleri kullandıracak sorular sorulur.
5. Yargılama: Çocuğun önüne mantık ve muhakeme becerisini ölçecek problemler konur ve çözmesi istenir.
6. Sayı Dizisi: Sözel zekanın son bölümünde ise çocuğun işitsel hafızasını ölçme amaçlı sorular yöneltilir.

Performans Zeka Bölümü Testlerinde Sorulan Sorular:

1. Resim tamamlama: Çocuğun önüne bir resim konur ve resimdeki eksiği tamamlaması istenir.
2. Resim düzenleme: Resimlerdeki sebep-sonuç ilişkisini oluşturabilme üzerine sorular sorulur.
3. Küplerle desen oluşturma: 3 boyutta ne kadar yaratıcı olduğunu öğrenmek için küplerden cisimler yaratması istenir.
4. Şifre: Karışık görselleri düzenleyerek şifre çözmeyi ne kadar hızlı yaptığı test edilir.
5. Labirentler: El-göz uyumunu ölçmek için labirentin sonuna ulaşma soruları sorulur.

“Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulursun.”

Eflatun

Size nasıl destek olabiliriz?

Size nasıl destek olabileceğimizi araştırmak için 0542 352 91 88'i arayınız veya iletişim formunu doldurmak için yandaki butona tıklayınız.